k.ú.: 771597 - Turkovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575844 - Turkovice NUTS5 CZ0532575844
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 910 1616067
zahrada 146 72849
ovoc. sad 2 4944
travní p. 178 226871
lesní poz 7 350062
vodní pl. nádrž přírodní 1 2396
vodní pl. tok umělý 97 11982
zast. pl. zbořeniště 3 1055
zast. pl. 125 42301
ostat.pl. jiná plocha 22 13779
ostat.pl. manipulační pl. 36 15200
ostat.pl. neplodná půda 31 13748
ostat.pl. ostat.komunikace 163 62701
ostat.pl. pohřeb. 1 2542
ostat.pl. silnice 56 41685
Celkem KN 1778 2478182
Par. KMD 1778 2478182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 99
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 182
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 20.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 30.09.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička