k.ú.: 771554 - Tupesy na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592722 - Tupesy NUTS5 CZ0722592722
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1398 3950344
vinice 227 390808
zahrada 383 223706
ovoc. sad 2 3924
travní p. 6 10836
lesní poz 3 9761
vodní pl. nádrž umělá 2 519
vodní pl. tok přirozený 31 59539
zast. pl. společný dvůr 1 620
zast. pl. zbořeniště 22 4556
zast. pl. 610 205866
ostat.pl. jiná plocha 140 152254
ostat.pl. manipulační pl. 142 115574
ostat.pl. neplodná půda 13 8282
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1108
ostat.pl. ostat.komunikace 209 284565
ostat.pl. silnice 23 38938
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 18530
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2652
ostat.pl. zeleň 134 350640
Celkem KN 3362 5833022
Par. DKM 3362 5833022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 216
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 190
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 586
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1012
spoluvlastník 1417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.02.2019 1:1000 05.02.2019 *)
DKM 1:1000 14.12.1998 KÚ Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 14.12.1998


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.08.2020 06:48

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.