k.ú.: 771554 - Tupesy na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592722 - Tupesy NUTS5 CZ0722592722
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1397 3955521
vinice 227 390808
zahrada 381 224107
ovoc. sad 2 3924
travní p. 6 10836
lesní poz 3 9761
vodní pl. nádrž umělá 2 519
vodní pl. tok přirozený 30 56697
zast. pl. společný dvůr 1 620
zast. pl. zbořeniště 22 4556
zast. pl. 604 205216
ostat.pl. jiná plocha 137 152828
ostat.pl. manipulační pl. 142 115712
ostat.pl. neplodná půda 13 8282
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1108
ostat.pl. ostat.komunikace 208 284603
ostat.pl. silnice 23 38938
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 18934
ostat.pl. zeleň 132 350055
Celkem KN 3345 5833025
Par. DKM 3345 5833025
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 217
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 188
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 580
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1013
spoluvlastník 1415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.02.2019 1:1000 05.02.2019 *)
DKM 1:1000 14.12.1998 KÚ Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 14.12.1998


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 06.12.2019 10:04

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.