k.ú.: 771538 - Věckovice u Janovic nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 380242
zahrada 31 28294
ovoc. sad 1 4206
travní p. 165 503029
lesní poz 38 404633
vodní pl. nádrž umělá 1 288
zast. pl. 29 19809
ostat.pl. jiná plocha 6 3123
ostat.pl. manipulační pl. 10 1975
ostat.pl. neplodná půda 24 10563
ostat.pl. ostat.komunikace 84 27078
ostat.pl. silnice 39 32709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4064
ostat.pl. zeleň 1 552
Celkem KN 513 1420565
Par. DKM 513 1420565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 27
LV 90
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.07.2004
ZMVM 1:2000 01.04.1988 16.07.2004
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 08:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.