k.ú.: 771520 - Tupadly u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 1089721
zahrada 101 75736
ovoc. sad 2 5022
travní p. 300 546991
lesní poz 56 1382730
vodní pl. rybník 2 1346
vodní pl. tok přirozený 121 21016
zast. pl. společný dvůr 1 705
zast. pl. 99 49771
ostat.pl. jiná plocha 14 4119
ostat.pl. manipulační pl. 32 24631
ostat.pl. neplodná půda 41 11030
ostat.pl. ostat.komunikace 115 51616
ostat.pl. silnice 4 26753
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3106
ostat.pl. zeleň 5 4265
Celkem KN 1192 3298558
Par. DKM 1192 3298558
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 64
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 95
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 155
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2003
ZMVM 1:2000 01.04.1988 27.11.2003
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 01:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.