k.ú.: 771490 - Tupadly u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534480 - Tupadly NUTS5 CZ0205534480
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 4961285
zahrada 267 176982
ovoc. sad 41 111744
travní p. 33 176807
lesní poz 34 356885
vodní pl. nádrž umělá 4 9796
vodní pl. rybník 17 156493
vodní pl. tok přirozený 12 14845
vodní pl. tok umělý 38 36204
vodní pl. zamokřená pl. 2 2549
zast. pl. společný dvůr 12 7612
zast. pl. zbořeniště 6 2738
zast. pl. 330 135330
ostat.pl. jiná plocha 58 96397
ostat.pl. manipulační pl. 24 51728
ostat.pl. neplodná půda 44 97859
ostat.pl. ostat.komunikace 93 107214
ostat.pl. silnice 15 88199
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 10320
ostat.pl. zeleň 14 2763
Celkem KN 1190 6603750
PK 528 4537020
GP 3 114965
Celkem ZE 531 4651985
Par. KMD 813 617758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 314
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 471
spoluvlastník 917

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 05:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.