k.ú.: 771490 - Tupadly u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534480 - Tupadly NUTS5 CZ0205534480
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 4960028
zahrada 271 178133
ovoc. sad 41 110771
travní p. 33 176807
lesní poz 34 356885
vodní pl. nádrž umělá 4 9796
vodní pl. rybník 17 156493
vodní pl. tok přirozený 12 14845
vodní pl. tok umělý 38 36204
vodní pl. zamokřená pl. 2 2549
zast. pl. společný dvůr 12 7612
zast. pl. zbořeniště 9 5294
zast. pl. 335 133488
ostat.pl. jiná plocha 63 96830
ostat.pl. manipulační pl. 24 51728
ostat.pl. neplodná půda 44 97792
ostat.pl. ostat.komunikace 95 107775
ostat.pl. silnice 15 87523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 10320
ostat.pl. zeleň 14 2763
Celkem KN 1207 6603636
PK 528 4537020
GP 3 114965
Celkem ZE 531 4651985
Par. DKM 20 52239
Par. KMD 830 617644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 210
č.p. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 322
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 476
spoluvlastník 921

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.08.2022 06:42

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.