k.ú.: 771481 - Schořov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531383 - Schořov NUTS5 CZ0205531383
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 923324
zahrada 68 47501
ovoc. sad 10 31925
travní p. 82 164656
lesní poz 16 68019
vodní pl. rybník 3 24663
vodní pl. tok přirozený 10 2197
vodní pl. tok umělý 13 9265
vodní pl. zamokřená pl. 17 2411
zast. pl. společný dvůr 3 319
zast. pl. zbořeniště 3 1019
zast. pl. 79 33140
ostat.pl. jiná plocha 5 313
ostat.pl. manipulační pl. 9 14516
ostat.pl. neplodná půda 31 24477
ostat.pl. ostat.komunikace 39 52851
ostat.pl. pohřeb. 1 1000
ostat.pl. silnice 3 18661
ostat.pl. zeleň 2 4417
Celkem KN 589 1424674
Par. KMD 589 1424674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 75
LV 157
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 05:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.