k.ú.: 771473 - Adamov u Tupadel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531367 - Adamov NUTS5 CZ0205531367
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 147105
zahrada 75 54475
ovoc. sad 4 9283
travní p. 31 26076
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz 32 2358176
vodní pl. nádrž umělá 2 90
vodní pl. tok přirozený 2 7755
vodní pl. tok umělý 1 225
zast. pl. společný dvůr 3 337
zast. pl. zbořeniště 1 228
zast. pl. 116 36439
ostat.pl. jiná plocha 43 23883
ostat.pl. manipulační pl. 5 17214
ostat.pl. neplodná půda 3 2423
ostat.pl. ostat.komunikace 39 58486
ostat.pl. silnice 3 12519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3454
Celkem KN 414 2758200
Par. DKM 414 2758200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 115
LV 134
spoluvlastník 364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.11.2013 1:1000 15.11.2013 *)
DKM 1:1000 09.09.2013
S-SK GS 1:2880 1824 15.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.09.2020 04:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.