k.ú.: 771465 - Tuněchody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572420 - Tuněchody NUTS5 CZ0531572420
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 834 5418728
zahrada 306 151999
ovoc. sad 17 145775
travní p. 48 40553
lesní poz 7 1904
vodní pl. rybník 7 6614
vodní pl. tok přirozený 59 74925
vodní pl. tok umělý 9 2465
zast. pl. společný dvůr 6 704
zast. pl. zbořeniště 3 1813
zast. pl. 324 174969
ostat.pl. dobývací prost. 1 16636
ostat.pl. dráha 7 30582
ostat.pl. jiná plocha 117 34657
ostat.pl. manipulační pl. 67 243501
ostat.pl. neplodná půda 26 28718
ostat.pl. ostat.komunikace 212 96873
ostat.pl. pohřeb. 1 2042
ostat.pl. silnice 29 80248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 18598
ostat.pl. zeleň 10 5455
Celkem KN 2103 6577759
Par. DKM 2103 6577759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 133
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 310
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 389
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2000
ZMVM 1:2000 15.04.1994 12.10.2000
S-SK GS 1:2880 1839 15.04.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 21:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.