k.ú.: 771457 - Tůně u Nechanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 962769
zahrada 53 47587
travní p. 137 212180
lesní poz 5 138272
vodní pl. nádrž přírodní 2 1551
vodní pl. tok přirozený 41 25560
vodní pl. tok umělý 15 1715
zast. pl. společný dvůr 1 307
zast. pl. zbořeniště 1 146
zast. pl. 64 27422
ostat.pl. jiná plocha 23 16562
ostat.pl. manipulační pl. 8 16470
ostat.pl. neplodná půda 1 125
ostat.pl. ostat.komunikace 53 31822
ostat.pl. silnice 10 18675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1220
Celkem KN 607 1502383
Par. KMD 607 1502383
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 59
LV 114
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.01.2010
KMD 1:1000 05.01.2010
S-SK GS 1:2880 1824 05.01.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 12:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.