k.ú.: 771422 - Tuklaty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533785 - Tuklaty NUTS5 CZ0204533785
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 3960674
zahrada 225 162322
ovoc. sad 7 27635
travní p. 23 30139
lesní poz 10 30363
vodní pl. rybník 1 856
vodní pl. tok přirozený 23 26576
vodní pl. tok umělý 6 1346
zast. pl. zbořeniště 4 4140
zast. pl. 337 111016
ostat.pl. dráha 29 88284
ostat.pl. jiná plocha 68 93721
ostat.pl. manipulační pl. 15 40022
ostat.pl. neplodná půda 6 8084
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 52
ostat.pl. ostat.komunikace 84 107715
ostat.pl. pohřeb. 1 2717
ostat.pl. silnice 15 132023
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15349
ostat.pl. zeleň 29 81653
Celkem KN 1321 4924687
Par. DKM 1321 4924687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 88
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
Celkem BUD 335
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 441
spoluvlastník 625

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2013
DKM-KPÚ 16.05.2008 1:1000 19.06.2008 *) na části k.ú. DKM
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 19.09.2020 05:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.