k.ú.: 771406 - Tuchořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566853 - Tuchořice NUTS5 CZ0424566853
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 592 4652605
chmelnice 132 731812
zahrada 174 104142
ovoc. sad 6 44868
travní p. 54 146178
lesní poz 46 3751455
vodní pl. nádrž umělá 6 27176
vodní pl. tok přirozený 37 28806
vodní pl. zamokřená pl. 4 6877
zast. pl. společný dvůr 22 8534
zast. pl. zbořeniště 17 6207
zast. pl. 334 127757
ostat.pl. jiná plocha 123 176001
ostat.pl. manipulační pl. 57 56032
ostat.pl. neplodná půda 120 217696
ostat.pl. ostat.komunikace 103 169717
ostat.pl. pohřeb. 1 4841
ostat.pl. silnice 11 77577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16376
ostat.pl. zeleň 14 14031
Celkem KN 1855 10368688
Par. KMD 1855 10368688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 16
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 13
Celkem BUD 323
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 5
Celkem JED 12
LV 283
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.09.2020 16:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička