k.ú.: 771341 - Tuchoměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539767 - Tuchoměřice NUTS5 CZ020A539767
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 3597374
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 313 182240
ovoc. sad 11 49718
travní p. 79 134531
lesní poz 16 1098971
vodní pl. nádrž umělá 2 7362
vodní pl. tok přirozený 38 22398
vodní pl. tok umělý 1 766
vodní pl. zamokřená pl. 3 1022
zast. pl. společný dvůr 2 747
zast. pl. zbořeniště 7 4878
zast. pl. 456 131253
ostat.pl. dráha 1 8909
ostat.pl. jiná plocha 129 52640
ostat.pl. manipulační pl. 27 28554
ostat.pl. neplodná půda 49 40686
ostat.pl. ostat.komunikace 161 118772
ostat.pl. pohřeb. 1 1601
ostat.pl. silnice 18 53787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 28072
ostat.pl. zeleň 11 4435
Celkem KN 1702 5568744
PK 224 2796079
Celkem ZE 224 2796079
Par. KMD 1561 2295932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 217
č.p. víceúčel 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 442
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 53
LV 580
spoluvlastník 796

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:58

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.