k.ú.: 771261 - Tuhaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531561 - Tuhaň NUTS5 CZ0206531561
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 904 2793922
zahrada skleník-pařeniš. 1 62
zahrada 146 84764
ovoc. sad 3 10143
travní p. 22 73694
lesní poz 55 801632
vodní pl. tok přirozený 5 74586
vodní pl. zamokřená pl. 27 99942
zast. pl. společný dvůr 4 428
zast. pl. zbořeniště 6 2033
zast. pl. 407 139302
ostat.pl. jiná plocha 81 98911
ostat.pl. manipulační pl. 136 107003
ostat.pl. neplodná půda 144 161972
ostat.pl. ostat.komunikace 119 85364
ostat.pl. silnice 35 67021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15904
ostat.pl. zeleň 1 315
Celkem KN 2101 4616998
Par. KMD 2101 4616998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 140
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 366
LV 541
spoluvlastník 781

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1842 30.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.