k.ú.: 771244 - Tučín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 520047 - Tučín NUTS5 CZ0714520047
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 3776707
zahrada 265 236348
ovoc. sad 1 2427
travní p. 6 14600
lesní poz 3 16946
vodní pl. tok přirozený 3 10131
vodní pl. tok umělý 2 1421
zast. pl. zbořeniště 4 626
zast. pl. 222 88815
ostat.pl. jiná plocha 50 49657
ostat.pl. manipulační pl. 17 12378
ostat.pl. neplodná půda 1 633
ostat.pl. ostat.komunikace 96 265766
ostat.pl. silnice 6 40147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9255
ostat.pl. zeleň 48 341297
Celkem KN 1112 4867154
Par. DKM 1112 4867154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 144
č.p. skleník 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 220
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 349
spoluvlastník 522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2010
DKM-KPÚ 26.11.2007 1:1000 26.11.2007 *)
Ost. 1:2880 01.01.1954 26.11.2007 extravilán, agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.11.2010 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 23.08.2019 02:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.