k.ú.: 771228 - Tučapy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592714 - Tučapy NUTS5 CZ0722592714
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 798 1400431
vinice 3 1749
zahrada 146 108815
ovoc. sad 193 304989
travní p. 302 380370
vodní pl. zamokřená pl. 1 520
zast. pl. zbořeniště 19 2514
zast. pl. 171 52878
ostat.pl. jiná plocha 198 84260
ostat.pl. manipulační pl. 17 28140
ostat.pl. neplodná půda 21 11785
ostat.pl. ostat.komunikace 201 52696
ostat.pl. pohřeb. 14 2117
ostat.pl. silnice 50 17016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8763
ostat.pl. zeleň 4 479
Celkem KN 2145 2457522
Par. KMD 2145 2457522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 51
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 170
LV 277
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 30.10.2014 1:1000 30.10.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.10.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 14.07.2020 08:52

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.