k.ú.: 771210 - Tučapy u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 446 3619390
zahrada 212 177473
travní p. 60 177868
lesní poz les(ne hospodář) 1 16977
lesní poz 16 59572
vodní pl. nádrž umělá 2 267
vodní pl. tok přirozený 7 20162
vodní pl. zamokřená pl. 1 6143
zast. pl. zbořeniště 3 375
zast. pl. 219 79688
ostat.pl. jiná plocha 23 9557
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 102
ostat.pl. manipulační pl. 21 43450
ostat.pl. mez, stráň 3 4604
ostat.pl. neplodná půda 12 12856
ostat.pl. ostat.komunikace 109 144137
ostat.pl. silnice 5 33142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11375
ostat.pl. zeleň 3 3830
Celkem KN 1146 4420968
Par. DKM 1146 4420968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 153
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 211
LV 306
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2004
S-SK ŠD 1:2500 1917 30.06.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1917


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 16.12.2019 02:56

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.