k.ú.: 771210 - Tučapy u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 446 3619390
zahrada 212 177456
travní p. 60 177868
lesní poz les(ne hospodář) 1 16977
lesní poz 16 59572
vodní pl. nádrž umělá 2 267
vodní pl. tok přirozený 7 20162
vodní pl. zamokřená pl. 1 6143
zast. pl. zbořeniště 3 375
zast. pl. 221 79733
ostat.pl. jiná plocha 23 9537
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 102
ostat.pl. manipulační pl. 21 43450
ostat.pl. mez, stráň 3 4604
ostat.pl. neplodná půda 12 12856
ostat.pl. ostat.komunikace 112 144067
ostat.pl. silnice 8 33204
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11375
ostat.pl. zeleň 3 3830
Celkem KN 1154 4420968
Par. DKM 1154 4420968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 153
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 213
LV 307
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2004
S-SK ŠD 1:2500 1917 30.06.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1917


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 14.07.2020 08:19

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.