k.ú.: 771198 - Dvorce u Tučap - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553239 - Tučapy NUTS5 CZ0317553239
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 558 2000431
zahrada 74 62115
ovoc. sad 2 9796
travní p. 390 820766
lesní poz 60 709395
vodní pl. rybník 6 233260
vodní pl. tok přirozený 5 23197
vodní pl. tok umělý 38 8389
vodní pl. zamokřená pl. 6 9987
zast. pl. společný dvůr 1 119
zast. pl. zbořeniště 3 1456
zast. pl. 110 47125
ostat.pl. jiná plocha 77 70399
ostat.pl. manipulační pl. 59 39813
ostat.pl. neplodná půda 23 23794
ostat.pl. ostat.komunikace 142 63297
ostat.pl. silnice 70 36108
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6846
ostat.pl. zeleň 10 10969
Celkem KN 1636 4177262
Par. DKM 124 516175
Par. KMD 1512 3661087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 99
LV 156
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
DKM-KPÚ 16.08.2013 1:1000 16.08.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1828 29.06.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 06:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička