k.ú.: 771180 - Brandlín u Tučap - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553239 - Tučapy NUTS5 CZ0317553239
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 2014343
zahrada 94 106850
travní p. 294 756545
lesní poz 75 2206208
vodní pl. rybník 14 194702
vodní pl. tok umělý 28 6495
vodní pl. zamokřená pl. 23 13383
zast. pl. společný dvůr 1 328
zast. pl. zbořeniště 3 1238
zast. pl. 74 41242
ostat.pl. jiná plocha 23 15275
ostat.pl. manipulační pl. 12 15242
ostat.pl. neplodná půda 9 6879
ostat.pl. ostat.komunikace 35 71741
ostat.pl. silnice 4 53772
Celkem KN 1161 5504243
Par. DKM 57 330157
Par. KMD 1104 5174086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 70
LV 137
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2013
DKM-KPÚ 1:1000 05.12.2012
S-SK GS 1:2880 1828 17.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička