k.ú.: 771147 - Třtěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573639 - Třtěnice NUTS5 CZ0522573639
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 742 3851837
zahrada 155 85902
ovoc. sad 5 21991
travní p. 125 246785
lesní poz 45 1077688
vodní pl. tok přirozený 132 33667
vodní pl. zamokřená pl. 1 2465
zast. pl. společný dvůr 10 2367
zast. pl. zbořeniště 6 2253
zast. pl. 198 97512
ostat.pl. jiná plocha 50 15734
ostat.pl. manipulační pl. 31 47947
ostat.pl. neplodná půda 3 4550
ostat.pl. ostat.komunikace 72 62005
ostat.pl. silnice 4 42969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2988
ostat.pl. zeleň 8 3042
Celkem KN 1589 5601702
Par. KMD 1587 5600130
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 186
LV 271
spoluvlastník 468

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 11.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 15:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička