k.ú.: 771104 - Lyžbice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 913 1184772
zahrada 1200 653081
ovoc. sad 4 6721
travní p. 517 447390
lesní poz les(ne hospodář) 3 7961
lesní poz 114 584984
vodní pl. nádrž přírodní 17 14261
vodní pl. nádrž umělá 10 2836
vodní pl. tok přirozený 63 34878
vodní pl. tok umělý 4 2109
vodní pl. zamokřená pl. 4 7104
zast. pl. společný dvůr 4 947
zast. pl. zbořeniště 10 4534
zast. pl. 2836 468457
ostat.pl. dráha 2 35800
ostat.pl. jiná plocha 264 123773
ostat.pl. manipulační pl. 13 17010
ostat.pl. neplodná půda 157 111328
ostat.pl. ostat.komunikace 367 565131
ostat.pl. pohřeb. 4 3694
ostat.pl. silnice 26 98986
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 39599
ostat.pl. zeleň 128 348906
Celkem KN 6678 4764262
Par. DKM 6678 4764262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 167
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 70
č.p. rod.dům 1015
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1144
bez čp/če jiná st. 156
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 64
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 91
rozestav. 2
Celkem BUD 2818
byt.z. byt 3268
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 3352
LV 4857
spoluvlastník 8404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 01.11.2004
Ins. A 1:1000 01.01.1952 01.11.2004 reambulace v r. 1973
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1952


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 02.06.2020 20:25

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.