k.ú.: 771082 - Český Puncov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 221 840192
zahrada 192 187197
ovoc. sad 5 24318
travní p. 247 808689
lesní poz 89 405935
vodní pl. tok přirozený 6 3404
vodní pl. zamokřená pl. 1 205
zast. pl. společný dvůr 6 1429
zast. pl. zbořeniště 12 2796
zast. pl. 247 48748
ostat.pl. dráha 1 724
ostat.pl. jiná plocha 30 9984
ostat.pl. manipulační pl. 7 2524
ostat.pl. neplodná půda 44 43422
ostat.pl. ostat.komunikace 102 86075
ostat.pl. silnice 2 2104
ostat.pl. zeleň 1 86
Celkem KN 1213 2467832
Par. KMD 1213 2467832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 143
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 48
Celkem BUD 242
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 299
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
KM-D 1:2000 02.05.2000 24.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.05.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1908


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 25.05.2019 21:44

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.