k.ú.: 771082 - Český Puncov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 839850
zahrada 193 187345
ovoc. sad 5 24318
travní p. 247 808689
lesní poz 89 405935
vodní pl. tok přirozený 6 3404
vodní pl. zamokřená pl. 1 205
zast. pl. společný dvůr 6 1429
zast. pl. zbořeniště 12 2796
zast. pl. 249 48906
ostat.pl. dráha 1 724
ostat.pl. jiná plocha 31 10046
ostat.pl. manipulační pl. 7 2524
ostat.pl. neplodná půda 44 43422
ostat.pl. ostat.komunikace 102 86049
ostat.pl. silnice 2 2104
ostat.pl. zeleň 1 86
Celkem KN 1218 2467832
Par. KMD 1218 2467832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 144
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 47
Celkem BUD 244
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 297
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
KM-D 1:2000 02.05.2000 24.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.05.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1908


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 18.08.2019 13:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.