k.ú.: 771074 - Kojkovice u Třince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 556940
zahrada 119 150241
ovoc. sad 1 4187
travní p. 158 589768
lesní poz 10 395299
zast. pl. společný dvůr 1 636
zast. pl. zbořeniště 3 640
zast. pl. 161 38390
ostat.pl. jiná plocha 24 30353
ostat.pl. manipulační pl. 4 6137
ostat.pl. neplodná půda 23 28372
ostat.pl. ostat.komunikace 73 69545
ostat.pl. pohřeb. 2 1860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2665
ostat.pl. zeleň 1 115
Celkem KN 735 1875148
Par. KMD 735 1875148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 105
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 160
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2
LV 202
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.08.2011
KM-D 1:2000 02.05.2000 05.08.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.05.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1871


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 21.07.2019 00:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.