k.ú.: 771066 - Horní Líštná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 526583
zahrada 150 218836
travní p. 160 947473
lesní poz ostat.komunikace 2 630
lesní poz 57 221165
vodní pl. nádrž umělá 2 3211
vodní pl. tok přirozený 9 12600
zast. pl. zbořeniště 1 320
zast. pl. 177 51035
ostat.pl. jiná plocha 41 9155
ostat.pl. manipulační pl. 3 9134
ostat.pl. neplodná půda 52 34451
ostat.pl. ostat.komunikace 70 62726
ostat.pl. pohřeb. 3 7186
ostat.pl. silnice 14 17901
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5678
Celkem KN 803 2128084
Par. DKM 803 2128084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 110
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 173
LV 212
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.07.2020 Obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 25.11.2011 13.07.2020
KM-D 1:2000 02.05.2000 25.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.05.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1916


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 22.09.2020 16:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička