k.ú.: 771066 - Horní Líštná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 672536
zahrada 119 104469
ovoc. sad 1 8307
travní p. 173 898603
lesní poz 68 230150
vodní pl. nádrž umělá 2 4145
vodní pl. tok přirozený 12 10495
zast. pl. společný dvůr 5 1011
zast. pl. zbořeniště 5 1291
zast. pl. 177 44013
ostat.pl. jiná plocha 42 11850
ostat.pl. manipulační pl. 7 12282
ostat.pl. neplodná půda 63 38429
ostat.pl. ostat.komunikace 78 62953
ostat.pl. pohřeb. 3 7297
ostat.pl. silnice 17 17936
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5873
Celkem KN 930 2131640
Par. KMD 930 2131640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 110
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 173
LV 212
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2011
KM-D 1:2000 02.05.2000 25.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.05.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1916


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 05.06.2020 14:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.