k.ú.: 770892 - Třinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 184019
zahrada 592 477140
travní p. 153 147603
lesní poz les(ne hospodář) 13 921376
lesní poz 49 354655
vodní pl. nádrž umělá 6 7726
vodní pl. rybník 1 6100
vodní pl. tok přirozený 55 169825
vodní pl. zamokřená pl. 6 2112
zast. pl. společný dvůr 27 10909
zast. pl. zbořeniště 17 9418
zast. pl. 2426 988400
ostat.pl. dráha 33 134343
ostat.pl. jiná plocha 393 1315028
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1376
ostat.pl. manipulační pl. 243 999030
ostat.pl. neplodná půda 133 102927
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 29102
ostat.pl. ostat.komunikace 539 394002
ostat.pl. silnice 87 100156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 161933
ostat.pl. zeleň 211 262476
Celkem KN 5184 6779656
Par. DKM 5184 6779656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 46
č.p. doprava 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 116
č.p. rod.dům 507
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 57
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 861
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 35
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 42
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 538
bez čp/če zem.stav 43
Celkem BUD 2395
byt.z. byt 290
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 26
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 333
LV 1512
spoluvlastník 1940

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2005
Ost. 1:1000 31.12.1973 01.07.2005 reambulace v r. 1973
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1973 reprodukce otisku mapy z r. 1924


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 16.07.2019 16:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.