k.ú.: 770841 - Tachovská Huť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554880 - Tři Sekery NUTS5 CZ0411554880
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1224984
zahrada 20 13499
travní p. 89 1049080
lesní poz 27 3255872
vodní pl. nádrž přírodní 1 842
vodní pl. nádrž umělá 10 64918
vodní pl. tok přirozený 17 16060
vodní pl. zamokřená pl. 6 10002
zast. pl. společný dvůr 4 475
zast. pl. zbořeniště 12 4427
zast. pl. 50 22470
ostat.pl. jiná plocha 66 231352
ostat.pl. manipulační pl. 5 10461
ostat.pl. neplodná půda 49 90561
ostat.pl. ostat.komunikace 42 84001
ostat.pl. silnice 3 39741
Celkem KN 445 6118745
Par. DKM 445 6118745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 16
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 49
LV 53
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2008 část k.ú.- lesní pozemky - mapování
DKM-KPÚ 05.02.2007 1:1000 19.04.2007 *) část k.ú. - bez lesních pozemků
S-SK GS 1:2880 1824 29.09.2008 na části území - lesní celky


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 06.06.2020 07:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.