k.ú.: 770825 - Krásné u Tří Seker - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554880 - Tři Sekery NUTS5 CZ0411554880
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 923957
zahrada 112 59146
travní p. 157 337386
lesní poz les s budovou 1 3
lesní poz 27 6321911
vodní pl. rybník 1 193
zast. pl. společný dvůr 7 323
zast. pl. zbořeniště 6 2501
zast. pl. 168 35058
ostat.pl. jiná plocha 63 47052
ostat.pl. manipulační pl. 5 9018
ostat.pl. neplodná půda 6 39478
ostat.pl. ostat.komunikace 49 45902
ostat.pl. silnice 7 59009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4094
ostat.pl. zeleň 3 6903
Celkem KN 701 7891934
Par. DKM 661 2997765
Par. KMD 40 4894169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 100
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 164
LV 197
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2009
DKM-KPÚ 14.07.2008 1:1000 14.07.2008 *) část k.ú. - bez lesních pozemků
S-SK GS 1:2880 1824 12.11.2009 na části území - extravilán, hlavně lesní pozemky


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 15.07.2020 04:59

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.