k.ú.: 770752 - Třesovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571059 - Třesovice NUTS5 CZ0521571059
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 1802626
zahrada 114 74184
travní p. 277 383536
lesní poz 3 236187
vodní pl. tok přirozený 76 9043
vodní pl. tok umělý 36 6106
zast. pl. společný dvůr 1 5
zast. pl. zbořeniště 2 836
zast. pl. 120 68528
ostat.pl. dráha 1 5030
ostat.pl. jiná plocha 17 7942
ostat.pl. manipulační pl. 50 32425
ostat.pl. neplodná půda 83 13521
ostat.pl. ostat.komunikace 81 53613
ostat.pl. silnice 33 36235
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2280
ostat.pl. zeleň 3 1414
Celkem KN 1353 2733511
Par. KMD 1353 2733511
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 115
LV 185
spoluvlastník 428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 23.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.05.2019 16:52

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.