k.ú.: 770752 - Třesovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571059 - Třesovice NUTS5 CZ0521571059
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 1802626
zahrada 112 74184
travní p. 277 383536
lesní poz 3 236187
vodní pl. tok přirozený 76 9043
vodní pl. tok umělý 36 6106
zast. pl. společný dvůr 1 5
zast. pl. zbořeniště 2 836
zast. pl. 120 68525
ostat.pl. dráha 1 5030
ostat.pl. jiná plocha 18 8029
ostat.pl. manipulační pl. 50 32338
ostat.pl. neplodná půda 83 13521
ostat.pl. ostat.komunikace 81 53566
ostat.pl. silnice 33 36235
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2280
ostat.pl. zeleň 3 1414
Celkem KN 1352 2733461
Par. KMD 1352 2733461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 115
LV 186
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 23.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 02.06.2020 16:26

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.