k.ú.: 770736 - Třemošnice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 586 1624118
zahrada 419 244564
ovoc. sad 25 82568
travní p. 219 207744
lesní poz 114 3638521
vodní pl. nádrž umělá 3 8615
vodní pl. rybník 2 13341
vodní pl. tok přirozený 19 56195
zast. pl. společný dvůr 2 29
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 963 242747
ostat.pl. dráha 3 13627
ostat.pl. jiná plocha 182 149639
ostat.pl. manipulační pl. 73 101334
ostat.pl. neplodná půda 53 36877
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2528
ostat.pl. ostat.komunikace 285 223798
ostat.pl. pohřeb. 1 4631
ostat.pl. silnice 11 43302
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 32769
ostat.pl. zeleň 16 17727
Celkem KN 2992 6744709
Par. DKM 1 132
Par. KMD 2991 6744577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 36
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 331
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 267
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 23
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 944
byt.z. byt 605
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 25
Celkem JED 637
LV 1530
spoluvlastník 3094

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2010
S-SK GS 1:2880 1838 04.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.09.2020 05:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.