k.ú.: 770736 - Třemošnice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 585 1624676
zahrada 419 244749
ovoc. sad 25 82568
travní p. 219 207950
lesní poz 114 3638521
vodní pl. nádrž umělá 3 8615
vodní pl. rybník 2 13341
vodní pl. tok přirozený 19 56195
zast. pl. společný dvůr 2 29
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 951 239796
ostat.pl. dráha 2 13627
ostat.pl. jiná plocha 194 152688
ostat.pl. manipulační pl. 70 113506
ostat.pl. neplodná půda 57 38560
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2528
ostat.pl. ostat.komunikace 250 205638
ostat.pl. pohřeb. 1 4631
ostat.pl. silnice 16 46335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 32769
ostat.pl. zeleň 16 17791
Celkem KN 2961 6744548
Par. KMD 2961 6744548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 36
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 327
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 266
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 930
byt.z. byt 605
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 25
Celkem JED 637
LV 1520
spoluvlastník 3063

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2010
S-SK GS 1:2880 1838 04.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 20:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.