k.ú.: 770698 - Třemošná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559521 - Třemošná NUTS5 CZ0325559521
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 9 577
orná půda plantáž dřevin 1 22214
orná půda 1749 4346134
zahrada skleník-pařeniš. 2 124
zahrada 1333 770054
travní p. mez, stráň 3 6458
travní p. 780 949682
lesní poz 324 3180264
vodní pl. nádrž umělá 7 14407
vodní pl. tok přirozený 239 71343
vodní pl. tok umělý 76 17281
vodní pl. zamokřená pl. 7 2187
zast. pl. 1981 497290
ostat.pl. dráha 19 101307
ostat.pl. foto. elektrárna 5 31844
ostat.pl. jiná plocha 706 479297
ostat.pl. manipulační pl. 182 315782
ostat.pl. mez, stráň 4 822
ostat.pl. neplodná půda 89 65907
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2952
ostat.pl. ostat.komunikace 670 388542
ostat.pl. pohřeb. 1 11590
ostat.pl. silnice 97 231416
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 70264
ostat.pl. zeleň 34 53131
Celkem KN 8333 11630869
Par. DKM 8333 11630869
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 37
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 1017
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 14
č.p. zem.used 23
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 377
bez čp/če jiná st. 143
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 56
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1836
byt.z. byt 633
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 11
Celkem JED 645
LV 2310
spoluvlastník 3990

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.05.2011
THM-V 1:1000 01.04.1974 23.05.2011 1:2000
S-SK GS 1839 31.03.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 22.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička