k.ú.: 770680 - Třemešné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561304 - Třemešné NUTS5 CZ0327561304
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 2067163
zahrada 134 66085
travní p. 54 681935
lesní poz 40 464461
vodní pl. nádrž umělá 4 7590
vodní pl. tok přirozený 14 24198
vodní pl. tok umělý 8 5687
vodní pl. zamokřená pl. 9 13073
zast. pl. zbořeniště 7 2319
zast. pl. 94 35594
ostat.pl. dráha 6 39911
ostat.pl. jiná plocha 67 94402
ostat.pl. manipulační pl. 7 23115
ostat.pl. neplodná půda 36 36770
ostat.pl. ostat.komunikace 74 60392
ostat.pl. silnice 7 39391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10966
ostat.pl. zeleň 39 190735
Celkem KN 629 3863787
Par. DKM 202 3123830
Par. KMD 427 739957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 39
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 91
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 139
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2017
DKM-KPÚ 04.07.2016 1:1000 04.07.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1838 13.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.10.2019 11:02

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.