k.ú.: 770680 - Třemešné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561304 - Třemešné NUTS5 CZ0327561304
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 2067163
zahrada 134 66085
travní p. 54 681935
lesní poz 40 464461
vodní pl. nádrž umělá 4 7590
vodní pl. tok přirozený 14 24198
vodní pl. tok umělý 8 5687
vodní pl. zamokřená pl. 9 13073
zast. pl. zbořeniště 7 2319
zast. pl. 94 35590
ostat.pl. dráha 6 39911
ostat.pl. jiná plocha 70 94648
ostat.pl. manipulační pl. 7 23115
ostat.pl. neplodná půda 36 36770
ostat.pl. ostat.komunikace 75 60151
ostat.pl. silnice 7 39391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10966
ostat.pl. zeleň 39 190735
Celkem KN 633 3863788
Par. DKM 202 3123830
Par. KMD 431 739958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 39
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 91
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 139
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2017
DKM-KPÚ 04.07.2016 1:1000 04.07.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1838 13.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 15.07.2020 05:13

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.