k.ú.: 770591 - Třebušín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565792 - Třebušín NUTS5 CZ0423565792
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1301624
zahrada 220 188984
ovoc. sad 17 166439
travní p. 339 1307867
lesní poz 74 1889768
vodní pl. nádrž přírodní 2 1400
vodní pl. rybník 1 28912
vodní pl. tok přirozený 21 21112
vodní pl. zamokřená pl. 17 22798
zast. pl. společný dvůr 3 37
zast. pl. zbořeniště 47 5929
zast. pl. 263 69835
ostat.pl. jiná plocha 80 44127
ostat.pl. manipulační pl. 31 44169
ostat.pl. neplodná půda 45 49680
ostat.pl. ostat.komunikace 110 76206
ostat.pl. pohřeb. 2 5141
ostat.pl. silnice 9 55506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11231
ostat.pl. zeleň 4 15091
Celkem KN 1474 5305856
PK 51 148238
Celkem ZE 51 148238
Par. KMD 1474 5305856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 91
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 94
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 258
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 306
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 02.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.09.2020 17:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička