k.ú.: 770582 - Řepčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565792 - Třebušín NUTS5 CZ0423565792
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1415970
zahrada 92 62752
ovoc. sad 4 43877
travní p. 187 986608
lesní poz 57 2064535
vodní pl. nádrž umělá 3 320
vodní pl. tok přirozený 6 3946
zast. pl. zbořeniště 11 1759
zast. pl. 96 32490
ostat.pl. jiná plocha 23 9394
ostat.pl. manipulační pl. 8 850
ostat.pl. neplodná půda 20 13449
ostat.pl. ostat.komunikace 83 56121
ostat.pl. silnice 4 51544
ostat.pl. zeleň 1 171
Celkem KN 772 4743786
Par. KMD 772 4743786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 25
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 91
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 138
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 02.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 20.09.2020 23:28

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.