k.ú.: 770531 - Třebusice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532975 - Třebusice NUTS5 CZ0203532975
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 3529730
zahrada skleník-pařeniš. 1 69
zahrada 159 87182
ovoc. sad 23 139951
travní p. 67 70850
lesní poz 6 60535
vodní pl. nádrž umělá 3 5417
vodní pl. tok přirozený 32 12218
vodní pl. zamokřená pl. 1 712
zast. pl. společný dvůr 6 1796
zast. pl. zbořeniště 5 804
zast. pl. 237 102846
ostat.pl. dráha 1 15823
ostat.pl. jiná plocha 78 42903
ostat.pl. manipulační pl. 41 50864
ostat.pl. neplodná půda 42 19300
ostat.pl. ostat.komunikace 126 77885
ostat.pl. silnice 18 49154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3339
ostat.pl. zeleň 6 2858
Celkem KN 1212 4274236
Par. KMD 1212 4274236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 20
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 48
LV 263
spoluvlastník 384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 19.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 19.09.2020 04:56

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.