k.ú.: 770523 - Třebsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541451 - Třebsko NUTS5 CZ020B541451
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 36
orná půda 196 2482212
zahrada 140 115750
ovoc. sad 3 11879
travní p. 79 194596
lesní poz les(ne hospodář) 17 17877
lesní poz 20 152508
vodní pl. nádrž umělá 2 16869
vodní pl. rybník 5 67634
vodní pl. tok přirozený 10 19900
vodní pl. tok umělý 16 5400
zast. pl. 124 51883
ostat.pl. jiná plocha 138 168832
ostat.pl. manipulační pl. 7 33697
ostat.pl. neplodná půda 23 14375
ostat.pl. ostat.komunikace 54 85865
ostat.pl. pohřeb. 2 3694
ostat.pl. silnice 16 35927
ostat.pl. zeleň 13 4009
Celkem KN 866 3482943
Par. DKM 866 3482943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 123
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 202
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 16.01.2013
S-SK GS 1:2880 1839 07.09.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.09.2020 00:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička