k.ú.: 770515 - Třebovle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533751 - Třebovle NUTS5 CZ0204533751
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21102 - Kouřim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 4961580
zahrada 122 85144
ovoc. sad 24 98290
travní p. 45 272306
vodní pl. nádrž umělá 1 387
vodní pl. tok přirozený 3 13553
vodní pl. tok umělý 1 594
zast. pl. společný dvůr 6 3810
zast. pl. zbořeniště 3 549
zast. pl. 218 86045
ostat.pl. jiná plocha 22 20742
ostat.pl. manipulační pl. 22 53757
ostat.pl. neplodná půda 13 14205
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 245
ostat.pl. ostat.komunikace 50 75837
ostat.pl. pohřeb. 2 2068
ostat.pl. silnice 11 89914
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7340
ostat.pl. zeleň 25 13410
Celkem KN 840 5799776
Par. DKM 373 5337133
Par. KMD 467 462643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 132
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 215
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 330
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.05.2018
KMD 1:1000 08.12.2010
DKM-KPÚ 20.07.2004 1:1000 19.07.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1841 08.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 27.09.2020 06:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička