k.ú.: 770396 - Třebotov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539759 - Třebotov NUTS5 CZ020A539759
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 450
orná půda plantáž dřevin 2 33485
orná půda 254 3084706
zahrada 800 591219
ovoc. sad 13 53849
travní p. mez, stráň 1 2675
travní p. 82 535651
lesní poz 29 1744372
vodní pl. nádrž umělá 3 5927
vodní pl. rybník 1 2564
vodní pl. tok přirozený 6 3134
vodní pl. tok umělý 1 390
vodní pl. zamokřená pl. 2 6571
zast. pl. zbořeniště 1 189
zast. pl. 812 157201
ostat.pl. jiná plocha 105 112245
ostat.pl. manipulační pl. 6 13697
ostat.pl. neplodná půda 21 38779
ostat.pl. ostat.komunikace 177 219185
ostat.pl. pohřeb. 2 7301
ostat.pl. silnice 7 37790
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 33671
ostat.pl. zeleň 13 201434
Celkem KN 2346 6886485
Par. DKM 54 710492
Par. KMD 2292 6175993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 444
č.p. tech.vyb 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 18
č.e. rod.rekr 161
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
Celkem BUD 805
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 2
Celkem JED 30
LV 899
spoluvlastník 1201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.07.2016
KMD 1:1000 30.07.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.07.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.03.2019 10:45

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".