k.ú.: 770396 - Třebotov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539759 - Třebotov NUTS5 CZ020A539759
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 450
orná půda plantáž dřevin 2 33485
orná půda 254 3084706
zahrada 804 589629
ovoc. sad 13 53849
travní p. mez, stráň 1 2675
travní p. 82 535651
lesní poz 29 1744230
vodní pl. nádrž umělá 3 5927
vodní pl. rybník 1 2564
vodní pl. tok přirozený 6 3134
vodní pl. tok umělý 1 390
vodní pl. zamokřená pl. 2 6571
zast. pl. zbořeniště 1 189
zast. pl. 847 159982
ostat.pl. jiná plocha 105 111943
ostat.pl. manipulační pl. 6 13697
ostat.pl. neplodná půda 21 38779
ostat.pl. ostat.komunikace 178 219133
ostat.pl. pohřeb. 2 7301
ostat.pl. silnice 7 36979
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 33671
ostat.pl. zeleň 13 200125
Celkem KN 2386 6885060
Par. DKM 55 710527
Par. KMD 2331 6174533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 450
č.p. tech.vyb 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 164
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 832
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 2
Celkem JED 30
LV 890
spoluvlastník 1186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.07.2016
KMD 1:1000 30.07.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.07.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.09.2020 23:13

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.