k.ú.: 770353 - Třebonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 2435290
zahrada 202 114663
ovoc. sad 16 84658
travní p. 101 82421
lesní poz 17 20434
vodní pl. nádrž umělá 6 2072
vodní pl. rybník 1 2997
vodní pl. tok přirozený 30 6888
vodní pl. tok umělý 10 8935
vodní pl. zamokřená pl. 1 946
zast. pl. společný dvůr 5 330
zast. pl. zbořeniště 5 684
zast. pl. 355 296010
ostat.pl. dráha 5 18385
ostat.pl. dálnice 53 193320
ostat.pl. jiná plocha 504 638346
ostat.pl. manipulační pl. 16 18940
ostat.pl. neplodná půda 14 7698
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 26264
ostat.pl. ostat.komunikace 285 367414
ostat.pl. pohřeb. 1 3130
ostat.pl. silnice 98 173695
ostat.pl. zeleň 48 72214
Celkem KN 2170 4575734
Par. DKM 2170 4575734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 331
byt.z. byt 2
obč.z. byt 156
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 177
Celkem JED 339
LV 499
spoluvlastník 866

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2012
THM-V 1:1000 01.04.1978 12.11.2012
S-SK GS 1:2880 1840 12.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:09

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.