k.ú.: 770141 - Vinice v Podkrkonoší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573612 - Třebnouševes NUTS5 CZ0522573612
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 679835
zahrada 25 19853
ovoc. sad 3 31914
travní p. 12 21621
vodní pl. nádrž přírodní 1 824
zast. pl. 24 17526
ostat.pl. jiná plocha 4 291
ostat.pl. manipulační pl. 1 1008
ostat.pl. neplodná půda 2 779
ostat.pl. ostat.komunikace 16 24671
ostat.pl. silnice 17 43266
ostat.pl. zeleň 1 1079
Celkem KN 169 842667
Par. DKM 94 744302
Par. KMD 75 98365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 20
LV 44
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2016
DKM-KPÚ 30.01.2009 1:1000 30.01.2009 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 14.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 02:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička