k.ú.: 770124 - Ostrov v Podkrkonoší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573612 - Třebnouševes NUTS5 CZ0522573612
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 1234836
zahrada 34 30237
travní p. 78 152631
lesní poz 15 197763
vodní pl. nádrž přírodní 1 934
vodní pl. tok přirozený 7 14858
vodní pl. tok umělý 11 2785
zast. pl. 26 24742
ostat.pl. jiná plocha 1 6
ostat.pl. manipulační pl. 3 4583
ostat.pl. ostat.komunikace 24 50127
ostat.pl. silnice 21 32359
ostat.pl. zeleň 2 1986
Celkem KN 351 1747847
Par. DKM 181 1517809
Par. KMD 170 230038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 24
LV 75
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
DKM-KPÚ 09.11.2013 1:1000 18.11.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1824 28.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.09.2020 22:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.