k.ú.: 770116 - Třebnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541281 - Sedlčany NUTS5 CZ020B541281
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 2231191
zahrada 117 64191
travní p. 128 544615
lesní poz 166 1629423
vodní pl. nádrž umělá 3 12141
vodní pl. rybník 6 36471
vodní pl. tok přirozený 3 5352
vodní pl. tok umělý 12 7900
vodní pl. zamokřená pl. 1 177
zast. pl. společný dvůr 5 654
zast. pl. zbořeniště 2 582
zast. pl. 129 52910
ostat.pl. jiná plocha 57 80697
ostat.pl. manipulační pl. 7 4262
ostat.pl. neplodná půda 113 141333
ostat.pl. ostat.komunikace 79 100540
ostat.pl. silnice 14 24632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9273
ostat.pl. zeleň 4 17290
Celkem KN 1096 4963634
Par. KMD 1096 4963634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 124
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 3
Celkem JED 11
LV 169
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2013
S-SK GS 1:2880 1839 22.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 04:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.