k.ú.: 770108 - Třebnice u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553913 - Meclov NUTS5 CZ0321553913
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 2294692
zahrada 118 81850
travní p. 116 479765
lesní poz 95 1831341
vodní pl. nádrž přírodní 1 290
vodní pl. nádrž umělá 2 4582
vodní pl. rybník 1 9653
vodní pl. tok přirozený 4 7807
vodní pl. tok umělý 2 7959
vodní pl. zamokřená pl. 5 2314
zast. pl. společný dvůr 2 182
zast. pl. zbořeniště 2 156
zast. pl. 180 55988
ostat.pl. jiná plocha 107 59668
ostat.pl. manipulační pl. 67 28397
ostat.pl. neplodná půda 55 59241
ostat.pl. ostat.komunikace 76 92427
ostat.pl. pohřeb. 1 1971
ostat.pl. silnice 11 71650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13594
ostat.pl. zeleň 11 27863
Celkem KN 971 5131390
Par. DKM 971 5131390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 148
byt.z. byt 21
obč.z. sk.bneb 6
obč.z. sk.neb 4
Celkem JED 31
LV 193
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.12.2016
DKM 1:1000 05.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 25.09.2014
THM-G 1:2000 01.04.1961 20.12.2016
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.12.2016 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 10:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.