k.ú.: 770001 - Třebichovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532959 - Třebichovice NUTS5 CZ0203532959
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 1131303
zahrada 239 134206
ovoc. sad 21 90559
travní p. 60 144465
lesní poz 18 172885
vodní pl. tok přirozený 24 8268
vodní pl. tok umělý 9 6634
vodní pl. zamokřená pl. 3 2777
zast. pl. společný dvůr 2 432
zast. pl. zbořeniště 7 1365
zast. pl. 298 61755
ostat.pl. dráha 3 2661
ostat.pl. jiná plocha 50 37621
ostat.pl. manipulační pl. 14 43267
ostat.pl. neplodná půda 123 126016
ostat.pl. ostat.komunikace 84 61440
ostat.pl. pohřeb. 1 6722
ostat.pl. silnice 34 46918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13415
ostat.pl. zeleň 17 60566
Celkem KN 1168 2153275
Par. DKM 1168 2153275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 295
byt.z. byt 17
obč.z. byt 7
Celkem JED 24
LV 366
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2011
DKM-KPÚ 18.12.2009 1:1000 18.12.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1840 09.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 29.09.2020 07:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička