k.ú.: 769983 - Zvičina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579769 - Třebihošť NUTS5 CZ0525579769
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 724005
zahrada 49 29238
travní p. 151 693423
lesní poz 142 1144472
vodní pl. nádrž umělá 1 205
vodní pl. tok přirozený 4 3701
vodní pl. zamokřená pl. 2 1334
zast. pl. zbořeniště 5 553
zast. pl. 75 18373
ostat.pl. jiná plocha 14 9556
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 104
ostat.pl. manipulační pl. 4 2335
ostat.pl. neplodná půda 37 32123
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1357
ostat.pl. ostat.komunikace 56 67868
ostat.pl. silnice 1 173
ostat.pl. zeleň 4 5842
Celkem KN 578 2734662
Par. DKM 208 1702297
Par. KMD 370 1032365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 98
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.02.2018
KMD 1:1000 15.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 20.02.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.09.2020 06:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička