k.ú.: 769975 - Třebihošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579769 - Třebihošť NUTS5 CZ0525579769
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 983126
zahrada 238 285175
travní p. 235 2490449
lesní poz 166 1175958
vodní pl. nádrž umělá 3 940
vodní pl. tok přirozený 14 9522
zast. pl. zbořeniště 2 62
zast. pl. 225 73438
ostat.pl. jiná plocha 66 47853
ostat.pl. manipulační pl. 12 27985
ostat.pl. neplodná půda 40 43442
ostat.pl. ostat.komunikace 97 133479
ostat.pl. pohřeb. 1 1453
ostat.pl. silnice 11 36495
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 663
ostat.pl. zeleň 6 5829
Celkem KN 1201 5315869
Par. DKM 1118 4610889
Par. KMD 83 704980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 218
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 8
LV 285
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2020 nové mapování
DKM-KPÚ 1:1000 25.10.2018
KMD 1:1000 29.04.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 01.10.2020 18:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička