k.ú.: 769975 - Třebihošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579769 - Třebihošť NUTS5 CZ0525579769
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1048833
zahrada 245 200271
travní p. 269 2491077
lesní poz 166 1176663
vodní pl. nádrž umělá 2 688
vodní pl. tok přirozený 14 9522
zast. pl. společný dvůr 3 457
zast. pl. zbořeniště 12 1934
zast. pl. 223 65482
ostat.pl. jiná plocha 65 42704
ostat.pl. manipulační pl. 39 44876
ostat.pl. neplodná půda 44 44614
ostat.pl. ostat.komunikace 109 149199
ostat.pl. pohřeb. 1 1452
ostat.pl. silnice 11 36663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1533
Celkem KN 1352 5315968
Par. DKM 536 4104511
Par. KMD 816 1211457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 214
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 8
LV 286
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.10.2018
KMD 1:1000 29.04.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.05.2019 17:22

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.