k.ú.: 769975 - Třebihošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579769 - Třebihošť NUTS5 CZ0525579769
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1045594
zahrada 247 200331
travní p. 269 2491077
lesní poz 166 1176663
vodní pl. nádrž umělá 2 688
vodní pl. tok přirozený 14 9522
zast. pl. společný dvůr 3 457
zast. pl. zbořeniště 12 1934
zast. pl. 223 65549
ostat.pl. jiná plocha 65 42645
ostat.pl. manipulační pl. 39 44876
ostat.pl. neplodná půda 44 44614
ostat.pl. ostat.komunikace 111 152438
ostat.pl. pohřeb. 1 1452
ostat.pl. silnice 11 36663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1533
Celkem KN 1355 5316036
Par. DKM 536 4104511
Par. KMD 819 1211525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 214
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 8
LV 284
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.10.2018
KMD 1:1000 29.04.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.08.2019 15:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.