k.ú.: 769738 - Třebíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590266 - Třebíč NUTS5 CZ0634590266
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1242 2058599
zahrada skleník-pařeniš. 1 135
zahrada 2595 805492
ovoc. sad 21 6330
travní p. 442 293677
lesní poz 108 411537
vodní pl. nádrž umělá 9 9067
vodní pl. rybník 5 86982
vodní pl. tok přirozený 42 166770
vodní pl. tok umělý 3 2819
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 241
zast. pl. společný dvůr 6 6575
zast. pl. zbořeniště 132 18010
zast. pl. 6724 1416446
ostat.pl. dráha 17 90330
ostat.pl. jiná plocha 1225 1040743
ostat.pl. manipulační pl. 245 400763
ostat.pl. neplodná půda 232 175160
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2059
ostat.pl. ostat.komunikace 1026 969722
ostat.pl. pohřeb. 3 18091
ostat.pl. silnice 187 256811
ostat.pl. skládka 2 2150
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 52 195774
ostat.pl. zeleň 449 998931
Celkem KN 14773 9433214
Par. DKM 14773 9433214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 29
č.p. bydlení 2020
č.p. byt.dům 293
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 69
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb 157
č.p. obč.vyb. 51
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 703
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 19
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 17
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 288
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1974
bez čp/če jiná st. 393
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 105
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 41
bez čp/če rod.rekr 210
bez čp/če tech.vyb 142
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 33
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 6673
byt.z. byt 8546
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 256
byt.z. j.nebyt 147
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 177
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 99
obč.z. rozest. 32
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 9283
LV 13806
spoluvlastník 25403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2011
Ins. A 1:1000 31.12.1953 07.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.12.1953


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 25.09.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička