k.ú.: 769720 - Třebětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530972 - Třebětín NUTS5 CZ0205530972
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 2361923
zahrada 66 66901
ovoc. sad 1 2525
travní p. 178 293441
lesní poz 50 1984856
vodní pl. nádrž umělá 2 5827
vodní pl. rybník 1 6069
vodní pl. tok umělý 64 8645
zast. pl. společný dvůr 1 167
zast. pl. zbořeniště 2 318
zast. pl. 89 49614
ostat.pl. jiná plocha 5 973
ostat.pl. manipulační pl. 12 27737
ostat.pl. neplodná půda 21 5633
ostat.pl. ostat.komunikace 87 67582
ostat.pl. pohřeb. 1 637
ostat.pl. silnice 3 44567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4550
ostat.pl. zeleň 1 173
Celkem KN 948 4932138
Par. KMD 948 4932138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 86
LV 116
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 31.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 18.08.2019 13:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.