k.ú.: 769720 - Třebětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530972 - Třebětín NUTS5 CZ0205530972
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 2361923
zahrada 66 67013
ovoc. sad 1 2525
travní p. 178 293441
lesní poz 50 1984856
vodní pl. nádrž umělá 2 5827
vodní pl. rybník 1 6069
vodní pl. tok umělý 64 8645
zast. pl. společný dvůr 1 167
zast. pl. zbořeniště 2 318
zast. pl. 85 49502
ostat.pl. jiná plocha 5 973
ostat.pl. manipulační pl. 12 27737
ostat.pl. neplodná půda 21 5633
ostat.pl. ostat.komunikace 87 67582
ostat.pl. pohřeb. 1 637
ostat.pl. silnice 3 44567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4550
ostat.pl. zeleň 1 173
Celkem KN 943 4932138
Par. KMD 943 4932138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 82
LV 116
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 31.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.05.2019 09:29

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.