k.ú.: 769657 - Třebešice u Divišova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 532304 - Třebešice NUTS5 CZ0201532304
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 388 2655842
zahrada 62 83501
ovoc. sad 1 4328
travní p. 245 567095
lesní poz 33 516017
vodní pl. nádrž umělá 2 1944
vodní pl. rybník 9 40375
vodní pl. tok umělý 20 2629
vodní pl. zamokřená pl. 1 385
zast. pl. zbořeniště 2 781
zast. pl. 96 48429
ostat.pl. jiná plocha 66 105199
ostat.pl. manipulační pl. 10 8761
ostat.pl. neplodná půda 58 34682
ostat.pl. ostat.komunikace 60 94157
ostat.pl. pohřeb. 2 1911
ostat.pl. silnice 1 8625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1429
Celkem KN 1058 4176090
Par. KMD 1058 4176090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 19
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 18
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 95
LV 156
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 12.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 19.09.2020 04:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.