k.ú.: 769649 - Třebestovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537896 - Třebestovice NUTS5 CZ0208537896
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 578 2082822
zahrada 335 184905
ovoc. sad 5 9405
travní p. 127 116864
lesní poz 40 326533
vodní pl. nádrž umělá 5 2525
vodní pl. tok přirozený 55 25169
vodní pl. tok umělý 5 5061
zast. pl. společný dvůr 6 15458
zast. pl. zbořeniště 2 72
zast. pl. 572 163202
ostat.pl. dráha 6 30633
ostat.pl. dálnice 26 57779
ostat.pl. jiná plocha 115 58341
ostat.pl. manipulační pl. 34 62058
ostat.pl. ostat.komunikace 230 130853
ostat.pl. silnice 29 55642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8223
ostat.pl. zeleň 18 40252
Celkem KN 2190 3375797
Par. DKM 2188 3374197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 239
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 570
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 559
spoluvlastník 794

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2013
THM-V 1:2000 16.10.1973 27.06.2013 16.10.1973
S-SK GS 1:2880 1841 15.10.1973 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 00:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.