k.ú.: 769649 - Třebestovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537896 - Třebestovice NUTS5 CZ0208537896
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 580 2082906
zahrada 335 184905
ovoc. sad 5 9405
travní p. 127 116864
lesní poz 40 326533
vodní pl. nádrž umělá 5 2525
vodní pl. tok přirozený 55 25169
vodní pl. tok umělý 5 5061
zast. pl. společný dvůr 6 15458
zast. pl. zbořeniště 2 72
zast. pl. 570 163149
ostat.pl. dráha 4 30603
ostat.pl. dálnice 26 57779
ostat.pl. jiná plocha 115 58341
ostat.pl. manipulační pl. 34 62058
ostat.pl. ostat.komunikace 230 130853
ostat.pl. silnice 29 55642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8223
ostat.pl. zeleň 18 40252
Celkem KN 2188 3375798
Par. DKM 2186 3374198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 127
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 238
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 568
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 560
spoluvlastník 800

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2013
THM-V 1:2000 16.10.1973 27.06.2013 16.10.1973
S-SK GS 1:2880 1841 15.10.1973 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2019 19:28

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.