k.ú.: 769622 - Plešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591866 - Třebenice NUTS5 CZ0634591866
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1113264
zahrada 41 30923
travní p. 8 42057
lesní poz 73 2448597
vodní pl. nádrž umělá 4 399865
vodní pl. rybník 1 3849
vodní pl. tok umělý 1 317
zast. pl. zbořeniště 2 166
zast. pl. 53 19555
ostat.pl. jiná plocha 4 4207
ostat.pl. manipulační pl. 1 129
ostat.pl. neplodná půda 22 44694
ostat.pl. ostat.komunikace 32 59091
ostat.pl. silnice 3 6122
Celkem KN 333 4172836
Par. KMD 333 4172836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 52
LV 61
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2011
Ost. 1:2500 31.12.1932 15.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 30.09.2020 05:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička