k.ú.: 769525 - Chocovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539023 - Třebeň NUTS5 CZ0411539023
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 1327961
zahrada 9 4195
ovoc. sad 3 8113
travní p. 36 730209
lesní poz les(ne hospodář) 1 789
lesní poz 5 13533
vodní pl. rybník 3 3761
vodní pl. tok přirozený 7 48593
vodní pl. tok umělý 22 35537
vodní pl. zamokřená pl. 1 281
zast. pl. společný dvůr 1 119
zast. pl. zbořeniště 1 23
zast. pl. 14 3848
ostat.pl. dráha 1 21218
ostat.pl. jiná plocha 81 313968
ostat.pl. neplodná půda 3 2835
ostat.pl. ostat.komunikace 7 31971
ostat.pl. silnice 3 26084
ostat.pl. skládka 1 10234
Celkem KN 215 2583272
Par. DKM 215 2583272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 3
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 14
LV 37
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.07.2013
DKM 1:1000 15.04.2005 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 15.04.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.09.2020 21:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička